“โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ที่คุณเลือกได้ตามความเหมาะสม”

จองเวลา

เลือกสถานที่ตรวจ

แจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

3 ชุดสุดประหยัด

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดประหยัดสุดคุ้ม

เพียง 990 บาท

รายการตรวจสุขภาพ 12 รายการ A B C
ตรวจวัดชีพจรและความดัน Blood Pressure and Pulse
วัดดัชนีมวลกาย Body Mass Index
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • FBS
 • Cholesterol
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด
 • Triglyceride
 • HDL
 • LDL
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
 • BUN
 • Creatinine
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
 • SGOT
 • SGPT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ/กระดูก Alkaline Phosphatase
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ Urinalysis
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA (โปรแกรม A ฟรี)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA153 (โปรแกรม B ฟรี)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (โปรแกรม C ฟรี)

โปรแกรม A

ฟรี ตรวจสารบ่งชี้

มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA

โปรแกรม B

ฟรี ตรวจสารบ่งชี้

มะเร็งเต้านม CA153

โปรแกรม C

ฟรี ตรวจสารบ่งชี้

มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบก้าวหน้า

เพียง 1500 บาท

รายการตรวจสุขภาพ 16 รายการ โปรแกรม
ตรวจวัดชีพจรและความดัน Blood Pressure and Pulse
วัดดัชนีมวลกาย Body Mass Index
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • FBS
 • Cholesterol
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด
 • Triglyceride
 • HDL
 • LDL
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
 • BUN
 • Creatinine
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
 • SGOT
 • SGPT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ/กระดูก Alkaline Phosphatase
ระดับมิลิรูบินในเลือด
 • Total Bilirubin
 • Direct Bilirubin
ระดับอัลบูมินในเลือด Albumin
ระดับโกลบูลินในเลือด Globulin
ระดับโปรตีนในเลือด Total Protein
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ Urinalysis
ตรวจความสบบูรณ์ของเม็ดเลือดอย่างละเอียด, วัดความเข้มข้นของเลือด, ปริมาณเกล็ดเลือด, สภาพเม็ดเลือดแดง, ภาวะโลหิตจาง, สภาพเม็ดเลือดขาวและภาวะติดเชื้อ CBC
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ CEA ฟรี
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ฟรี


โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพรีเมี่ยม

เพียง 1500 บาท

รายการตรวจสุขภาพ 29 รายการ

โปรแกรม
ชาย หญิง
ตรวจวัดชีพจรและความดัน Blood Pressure and Pulse
วัดดัชนีมวลกาย Body Mass Index
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • FBS
 • Cholesterol
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด
 • Triglyceride
 • HDL
 • LDL
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
 • BUN
 • Creatinine
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
 • SGOT
 • SGPT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ/กระดูก Alkaline Phosphatase
ระดับมิลิรูบินในเลือด
 • Total Bilirubin
 • Direct Bilirubin
ระดับอัลบูมินในเลือด Albumin
ระดับโกลบูลินในเลือด Globulin
ระดับโปรตีนในเลือด Total Protein
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ Urinalysis
ระดับแคลเซียม Calcium
ระดับฟอสฟอรัส Phosphorus
ระดับแมกนีเซียม Magnesium
ตรวจความสบบูรณ์ของเม็ดเลือดอย่างละเอียด, วัดความเข้มข้นของเลือด, ปริมาณเกล็ดเลือด, สภาพเม็ดเลือดแดง, ภาวะโลหิตจาง, สภาพเม็ดเลือดขาวและภาวะติดเชื้อ CBC
อัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง ESR
ระดับเกลือแร่ Na, K, Cl, CO2
โปรตีนบ่งชี้ภาวะการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือด hs- CRP
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAg
ภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAb
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ CEA
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
สารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร/ตับอ่อน CA19-9
สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA153
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA


โปรแกรมตรวจสุขภาพเน้นพุ่งเป้าโรคร้ายแรง

เพียง 1500 บาท

รายการตรวจสุขภาพ 10 รายการ

โปรแกรม
ชาย หญิง
โปรตีนบ่งชี้ภาวะการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือด hs- CRP
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAg
ภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAb
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ CEA
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
สารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร/ตับอ่อน CA19-9
สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA153
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA


โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่ง/ตั้งครรภ์

เพียง 1500 บาท

รายการตรวจสุขภาพ 9 รายการ

โปรแกรม
ชาย หญิง
ตรวจหมู่เลือดระบบ ABO ABO
ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบ Rh Rh
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAg
ภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAb
ตรวจโรคซิฟิลิส VDRL
ตรวจโรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย Hb Typing
ตรวจโรคเอดส์ Anti – HIV
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rueblla lgG
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดลือดอย่างละเอียด, วัดความเข้มข้นของเลือด, ปริมาณเกร็ดเลือดสภาพเม็ดเลือดแดง, ภาวะโลหิตจาง, สภาพเม็ดเลือดขาว, และภาวะติดเชื้อ CBC