SESAME NAVISPLUS

ผลิตภันท์น้ำมันงาดําสกัดเย็น 100%
ช่วยลดอาการ ข้ออักเสบ ความดัน ภูมิแพ้ และลดไขมัน

**ส่งฟรี!! ทั่วประเทศ

เซซามีน นาวิสพลัส

เหมาะกับใคร …

> ผู้ที่มีปัญหาโรคข้อ

> ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูก

> ผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง

> ผู้ที่มีปัญหาไขมันโดยรวมในเลือดสูง

> ผู้ที่มีปัญหาอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ

> ผู้ที่ต้องการดูแล บำรุงตับ และไต

> ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

นวัตกรรม “งาดํา” สกัดเย็นคืออะไร

     กรรมวิธี ใช้วิธีการ “สกัดเย็น” ทําให้ได้น้ำมันงาที่คงคุณประโยนช์อย่าง ครบถ้วนทีสุด และปลอดภัยที่สุด เนื่องจากน้ำมันงามีจุดที่เผาไหม้ต่ำมาก การนําไปคัวหรือผ่านกรรมวิธีความร้อนอื่นๆ จะทําให้เกิดการไหม้ง่าย และการเผาไหม้ของน้ำมันงาก็ก่อให้เกิดสารเผาไหม้ซึ่งกลายเป็นของเสียและเกิดสารมะเร็ง (Carcinogen) หากบริโภคเป็นระยะเวลานานต่อเนืองกัน จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายของเรา

     Sesamin Navisplus บรรจุอยู่ใน แคปซูลแบบพิเศษ (Zilcap) ซึ่งแตกต่างจากแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin Capsule) เนื่องจากอากาศและความชื้นไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ทําให้คุณภาพของผลิตภันฑ์ไม่เสื่อมสลาย และเมื่อเทียบกับแคปซูลนิมที ่ อุณหภูมิสูงขึ ่ น แคปซูลจะไม่เสียรูปทรง ทําให้สารสําคัญไม่เสื่อมสลายคงอยู่อย่างครบถ้วน และที่สําคัญเวลารับประทาน กลืนง่ายไม่รู้สึกติดคอ

11 ประโยชน์ที่ได้รับจาก

เซซามีน นาวิสพลัส

 • ลดอาการข้อเสื่อม และอักเสบ
 • ลดอาการภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน
 • ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ลดน้ำตาลในเลือดและกระตุ้นการสร้างอินซูลินฟื้นฟู โรคเบาหวาน
 • ลดไขมันไม่ดี
 • ควบคุมความดัน
 • บํารุงไต
 • เสริมสร้างกระดูกและฟัน
 • บํารุงระบบประสาทและสมอง
 • สารต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • บํารุงเส้นผม

คุณค่าทางอาหารในงาดํา

ส่วนประกอบสาคัญใน 1 แคปซูล: น้ำมันงาธรรมชาติ 500 มก.
วิธีรับประทาน: รับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล

เสียงส่วนหนึ่งจากผู้ทาน เซซามีน นาวิสพลัส

บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้จริง

SESAME NAVISPLUS

ผลิตภันท์น้ำมันงาดําสกัดเย็น 100%
ช่วยลดอาการ ข้ออักเสบ ความดัน ภูมิแพ้ และลดไขมัน

**ส่งฟรี!! ทั่วประเทศ

เซซามีน นาวิสพลัส

เหมาะกับใคร …

> ผู้ที่มีปัญหาโรคข้อ

> ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูก

> ผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง

> ผู้ที่มีปัญหาไขมันโดยรวมในเลือดสูง

> ผู้ที่มีปัญหาอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ

> ผู้ที่ต้องการดูแล บำรุงตับ และไต

> ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

นวัตกรรม “งาดํา” สกัดเย็นคืออะไร

     กรรมวิธี ใช้วิธีการ “สกัดเย็น” ทําให้ได้น้ำมันงาที่คงคุณประโยนช์อย่าง ครบถ้วนทีสุด และปลอดภัยที่สุด เนื่องจากน้ำมันงามีจุดที่เผาไหม้ต่ำมาก การนําไปคัวหรือผ่านกรรมวิธีความร้อนอื่นๆ จะทําให้เกิดการไหม้ง่าย และการเผาไหม้ของน้ำมันงาก็ก่อให้เกิดสารเผาไหม้ซึ่งกลายเป็นของเสียและเกิดสารมะเร็ง (Carcinogen) หากบริโภคเป็นระยะเวลานานต่อเนืองกัน จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายของเรา

     Sesamin Navisplus บรรจุอยู่ใน แคปซูลแบบพิเศษ (Zilcap) ซึ่งแตกต่างจากแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin Capsule) เนื่องจากอากาศและความชื้นไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ทําให้คุณภาพของผลิตภันฑ์ไม่เสื่อมสลาย และเมื่อเทียบกับแคปซูลนิมที ่ อุณหภูมิสูงขึ ่ น แคปซูลจะไม่เสียรูปทรง ทําให้สารสําคัญไม่เสื่อมสลายคงอยู่อย่างครบถ้วน และที่สําคัญเวลารับประทาน กลืนง่ายไม่รู้สึกติดคอ

11 ประโยชน์ที่ได้รับจาก

เซซามีน นาวิสพลัส

 • ลดอาการข้อเสื่อม และอักเสบ
 • ลดอาการภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน
 • ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ลดน้ำตาลในเลือดและกระตุ้นการสร้างอินซูลินฟื้นฟู โรคเบาหวาน
 • ลดไขมันไม่ดี
 • ควบคุมความดัน
 • บํารุงไต
 • เสริมสร้างกระดูกและฟัน
 • บํารุงระบบประสาทและสมอง
 • สารต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • บํารุงเส้นผม

คุณค่าทางอาหารในงาดํา

ส่วนประกอบสาคัญใน 1 แคปซูล: น้ำมันงาธรรมชาติ 500 มก.
วิธีรับประทาน: รับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล

เสียงส่วนหนึ่งจากผู้ทาน เซซามีน นาวิสพลัส

บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้จริง